Produtores

Criador

 • Akira Toriyama

Produtores

 • Koji Kaneda
 • Kenji Shimizu

Planejamento

 • Kozo Morishita

Diretores da Série

 • Daisuke Nishio
 • Takao Koyama

Música

 • Shunsuke Kikuchi
 • Misao Makanou

Design dos Personagens

 • Katsuhiro Nakazuru
 • Misao Makanou

Animador Chefe

 • Minoru Maeda

Designers Chefes

 • Ken Tokushige
 • Yuji Ikeda

Diretor de Audio

 • Takehiro Komatsu

Chefes de Produção

 • Matsushi Kishimoto
 • Yuichi Suenaga

Gravação

 • Kenji Ninomiya

Editor

 • Shin'ichi Fukumitsu